Eto, am y drydedd flwyddyn, Pen-y-bont ar Ogwr rydym yn dathlu’r Nadolig ychydig yn wahanol.

Disgwyliwch Siôn Corn, Ceirw, cynigion, bandiau pres, ap i bob tref a llawer llawer mwy dros y saith wythnos nesaf. 

Pawb yn dechrau yma ar Ddydd Sadwrn 11eg Tachwedd

Hyn i gyd a llawer o gynigion arbennig a busnesau lleol hyfryd o bob rhan o Ben-y-bont ar Ogwr, Maesteg a Phorthcawl.

Bydd yr Ŵyl yn dechrau go iawn ar ddydd Mawrth 1af Rhagfyr ar ein gwefan gyda’r calendr adfent rhithwir.

door-Day 23
door-Day 3
door-Day 2
door-Day 12
door-Day 8
door-Day 6
door-Day 24
door-Day 21
door-Day 9
door-Day 18
door-Day 4
door-Day 11
door-Day 7
door-Day 25
door-Day 22
door-Day 1
door-Day 14
door-Day 13
door-Day 5
door-Day 19
door-Day 16
door-Day 15
door-Day 17
door-Day 10
door-Day 20


Gofrestru ar gyfer cyfarwyddiadau ar lawrlwytho’r Ap a hefyd cymryd rhan yn y gystadleuaeth i gael neges fideo bersonol gan Siôn Corn yn uniongyrchol o’r Lapdir wedi’i hanfon i’ch blwch negeseuon ar Noswyl Nadolig!