Cofrestrwch eich busnes

Cofrestrwch eich busnes er mwyn ei ychwanegu i’r ap a’r wefan ar gyfer eich ardal.

COFRESTRU EICH BUSNES

Lawrlwythwch ap y dref

Lawrlwythwch yr ap ‘We Love’ ar gyfer eich Tref – Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg neu Borthcawl. Mae’r ap ar gael ar gyfer dyfeisiau Apple ac Android.

Lawrlwythwch ap y dref

Calendr Adfent

O 1 Rhagfyr ymlaen, gallwch agor drws newydd pob dydd i weld pwy fydd ‘busnes y dydd’ ar gyfer eich tref.

Calendr Adfent

Dilynwch ni

Cofiwch ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol i weld y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf, yn cynnwys cynigion arbennig, fideos gan Siôn Corn, lloi ceirw a llu o bethau eraill!

Dilynwch ni
Nadolig fymryn yn wahanol
DECHRAU DYDD IAU RHAGFYR 1AF

Dolig Digidol Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd y Nadolig hwn ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn eithaf gwahanol. Byddwn yn cyflwyno cynnig newydd ac unigryw bob diwrnod yn ystod mis Rhagfyr gan fusnesu lleol yn ein calendr adfent ar-lein.

Os byddwn yn mynd i dref leol yn ystod y Nadolig, bydd gwledd o weithgareddau Nadoligaidd yn aros amdanoch chi, yn cynnwys Siôn Corn, ceirw, bandiau pres a llawer mwy! Cofiwch lawrlwytho ein hapiau ar gyfer canol pob tref i weld y cynigion, cystadlaethau a thalebau newydd gan fusnesau lleol! Cofrestrwch ar gyfer diweddariadau a chystadlaethau